ชี้ผีแดงยังต้องซื้อเพิ่มอีก-5-ตำแหน่ง

ชี้ผีแดงยังต้องซื้อเพิ่มอีก-5-ตำแหน่ง