เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด-ปิดเทอมยาว

เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาด-ปิดเทอมยาว