ร่ายยาวถึงแฟนหงส์หลังต้องปิดเทอมก่อนเพื่อน

ร่ายยาวถึงแฟนหงส์หลังต้องปิดเทอมก่อนเพื่อน