รับไม่ได้โดนปรับตกชั้นเตรียมฟ้องลีกเอิง

รับไม่ได้โดนปรับตกชั้นเตรียมฟ้องลีกเอิง