ประชดรางวัลแข้งแห่งปีถูกสร้างมาเพื่อแข้งหงส์เท่านั้น